Řekli o nás

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka

Mezinárodního vězeňského společenství, z.s.


... Vězení nejde zrušit, ale můžeme a máme nést břemena s těmi, kdo to nejvíc potřebují. Pro dítě je trest rodiče obrovským balvanem.

Pár dětí, kluků a holek od 8-12 let letos dostane dárek. Bude to pohlazení ve formě veliké péče na letním táboře ze strany hodných empatických lidí, kteří věnují svůj čas a peníze dětem, které to mají ve startu těžší než jiné děti. Jak je trest rodiče ovlivňuje neumíme vůbec dohlédnout, ale chceme jim udělat radost. Radost, na kterou také do konce života nezapomenou. Radost, která jim bude pořád v dalších letech připomínat, že jsou milované, že nejsou horší než jiné děti, a že jejich rodiče je také milují, když tento kemp našli a přihlásili je, - prostě, že tu byla snaha ze všech stran a každý udělal dobrého, co jen mohl.

Pokud máte pocit, že společnost pomáhá všem dětem, ale na tyto trochu zapomíná, máte pravdu. Je to tak. Děti v DD jsou na tom velmi špatně a citově strádají, ale někdo se snaží jim udělat radost. Dětem odsouzených radost nikdo nedělá. Proto chceme začít právě teď a tady na Andělském Kempu. Přidáte se? Pokud ano, děkujeme!...

plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

ředitelka věznice Světlá nad Sázavou


... je moc důležité, aby děti, které se snaží tíživou situaci nějak přežít a pokud možno i pochopit, také zažily pocit, že na to nejsou samy. Že existují kromě nejbližší rodiny i další lidé, kteří je mají rádi, nesoudí je, ale naopak se jim chtějí věnovat a pomoci jim překonat chvíle, kdy nemohou být s oběma rodiči. Andělský kemp jim určitě pomůže na chvíli zapomenout a prožít krásný týden plný pohody a her. Mnoho rodičů, kteří zůstanou díky uvěznění partnera na výchovu sami, si totiž luxus jako je dětský tábor, hračky, nebo bohužel i návštěva s dítětem ve vězení nemohou z důvodu tíživé finanční situace vůbec dovolit.

Z těchto důvodů moc fandím podobným aktivitám a děkuji všem, kteří se na nich podílí. Jen tak ochráníme děti před opakováním chyb rodičů a pomůžeme jim uvědomit si vlastní hodnotu. Pomůžeme tím i rodičům, kteří si velmi často uvědomují, že spácháním trestného činu ublížili nejen přímé oběti, ale i své rodině a zejména dětem. Pouto rodiče s dítětem je to nejsilnější, které může být, pokud budeme nápomocni jeho udržení i během uvěznění rodiče, existuje velká šance, že pomůžeme i nápravě odsouzených a ochráníme tím další potenciální oběti. A to, myslím, stojí za námahu nejen nás, kteří pracujeme ve věznicích, ale i dalších lidí, kterým lidské osudy nejsou lhostejné. Děkuji ještě jednou MVS a všem dobrovolníkům, kteří se do akce pouští a budu držet palce, aby vše dopadlo co nejlépe!!!

plk. Mgr. Vlastimil KŘÍŽ

ředitel Věznice Rýnovice

... Komentovat zde přínosnost projektu ,,Andělský strom" by bylo nošením dříví do lesa, tato předvánoční akce je každý rok pevně zaznamenána v diářích mnoha manažerů jednotlivých věznic na území České republiky.

O to s větším zájmem jsem se seznámil s dostupnými informacemi k zámyslu zajištění plnohodnotného a smysluplného týdne pro děti těch, kteří šlápli vedle a někdy i nevratně ublížili, jejich děti však za to nemohou!

Jako ředitel věznice se s těmito blízkými setkávám zejména při návštěvách, kde je zpravidla samozřejmostí radost ze setkání, letmé dotyky, pohlazení..., ale pořád je to místo, ze kterého je patrno, jinak to nejde, že tatínek nebo maminka udělali něco špatného, koncentrace zla se dotkne každého, dětskou duši nevyjímaje.

13. května 2017 jsem měl možnost pohovořit o této Vaší plánované aktivitě a jejich cílech s kolegyněmi a kolegy v rámci setkání Křesťanské policejní asociace, jejíž jsem hrdým členem, a požádat o vyjádření se k návrhu poskytnutí finančního daru a tak vyjádření podpory tzv. z druhé strany (KPA sdružuje mimo jiné příslušnice a příslušníky bezpečnostních sborů, kteří se hlásí ke křesťanským hodnotám) a mohu Vás ubezpečit, že předložené informace se setkaly s velkým zájmem, jehož výsledkem je schválení návrhu- tedy finanční podpory. Pevně věřím, že ušlechtilost myšlenky bude naplněna a organizátoři se s námi podělí o zážitky a dojmy, ale i fotografie rozzářených očí dětí.

Bůh žehnej Vašemu dílu!


Saša Čekanová

koordinátorka programu Andělský strom


... v minulosti jsem měla partnera ve vězení a starala jsem se přitom o děcko.

Když jsem v roce 2011 zůstala sama se synkem kterému bylo 18 měsíců nebylo nikde žádné občanské sdružení které by dokázalo odpovědět na desítky mých otázek, měla jsem pocit, že jsem v tom strašném světě sama na celé to trápení, na tu ostudu, na péči o synka...

Pomalu jsem začala objevovat první vlaštovky v podobě Mezinárodního vězeňského společenství a projektu Andělský strom. Po asi hodinovém rozhovoru s paní Kabátovou jsem zajásala a zjistila že to je přesně to, co potřebují děti i pečující osoby ... někoho, kdo je bude vnímat jako lidi, a ne jako povl. Konečně se objevil někdo, kdo dokázal vzít do dlaní dětská srdce a přiblížit je více rodičům, kteří s nimi momentálně nemohou býti.

Andělský kemp by měl pomoci dětem, aby se ujistili, že nejsou jedinými dětmi, které mají takové trápení, aby viděli, že rodič, který odejde do výkonu trestu se jednoho dne vrátí a bude zase s nimi. Pečujícím osobám zase ulehčí po finanční stránce, většina z nich je po odchodu druhého rodiče odkázaná pouze na jeden plat a zaplatit dětem tábor pro ně není vůbec snadné. A pokud pomineme finanční stránku věci, i pečující osoba potřebuje odpočívat...

Vnímám tento kemp jako báječnou formu pomoci a děkuji za ní....

Ivan Chrástek

Místopředseda

 Mezinárodního vězeňského společenství, z.s.


Jedním z nekrutějších trestů - kromě trestu kapitálního - je vyloučení jedince z party nebo společnosti. Takové vyloučení může být vyhazov z práce, šikana ve škole, nevšímavost rodičů, věznění s celou šíří dopadů na všechny zúčastněné, na děti odsouzených v první řadě, stáří .....takto "postižení" ztrácí své vazby a vztahy a pomalu s tím se vytrácí i vědomí důstojnosti a hodnoty. Podaná ruka, která nás chce opět přivést do společnosti lidí, přátel, blízkých, rodiny je ruka, která se snaží nám pomoci hledat naši pozapomenutou hodnotu a hledáním sebe sama tak nalézat tvář a lásku dobrotivého Boha, který nám naši hodnotu vtisknul do duše. Andělský kemp - pevně tomu věřím - je touto cestou hledání a návratu.

Mgr. K. Jakubalová

kaplanka Věznice Rýnovice

a předsedkyně MVS

... Čas ve vězení krutě zasahuje do soudržnosti rodin a ty se zejména při dlouhých trestech rozpadají. Z kaplanské praxe vnímám, jak cenný je v tomto směru Andělský strom s dárky dětem pod stromeček a věřím, že Andělský kemp o to více pomůže překonat odloučenost. Je totiž velmi důležité, když rodič ve vězení může poslat dárek nebo zařídit dítěti krásné prázdniny. Pro dítě i partnerku je to potvrzením, že na ně myslí, má je rád a vnímá jejich radosti i starosti.