Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás seznámit s naším pilotním projektem pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení, s názvem Andělský kemp.

V ČR je na 40 000 dětí, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Tyto děti jsou nazývány tzv. neviditelnými oběťmi zločinu. Ačkoliv nemohou za chyby svých rodičů, nesou trest spolu s nimi. 

Mimo jiné děti zažívají těžké období v odloučení. Věznice bývají za městy, a kvůli špatné dostupnosti veřejnou dopravou, se bez auta do některých míst jen těžko dostává. Pro mnohé rodiny je cena na dopravu nedostupná díky absenci výdělku jednoho z rodičů. Proto ne všechny rodiny si mohou dovolit svého rodiče ve věznici navštěvovat.

Pokud návštěvu zvládají finančně, a jednou měsíčně se mohou vidět, je tu další věc - stres z prostředí, v jakém rodič je. Ani nejlépe vybavená návštěvní místnost tom neubírá. Někdy děti nemohou rodiče ani obejmout, aniž by překročily pravidla věznice. Jindy, zejména odsouzené matky, nechtějí, aby jejich děti do tohoto prostoru vůbec vstoupily, a raději s nimi jen telefonují a píší dopisy.

Vše je samozřejmě chybou rodiče, udělal v životě špatné rozhodnutí, ale není to chybou dítěte. Proto je vždy možnost hledat cesty, jak udržet kontakt dítěte a rodiče a být inovativní a kreativní.

Uvnitř věznic se odsouzeným rodičům stýská a je to dobrý čas na nastavení jejich osobních změn tak, aby své chyby už neopakovali.

Jak ale pracovat s rodinou, čím ji pomoci?

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. s pomocí dobrých lidí pořádá každý rok vánoční projekt Andělský strom. Do něho může sociálně slabý odsouzený rodič své dítě přihlásit a MVS pošle dítěti hlavní vánoční dárek, tedy poměrně velký dárek, spolu s osobním dopisem od odsouzeného táty nebo mámy.

Rodiny se pak i během roku na vězeňské společenství v různých situacích obracejí.

Uvědomujeme si potřebu více se těmto rodinám, nebo alespoň dětem věnovat, ale k tomu je zapotřebí širší podpory církví a hodných lidí.

Letos chceme prvně vyzkoušet letní tábor Andělský kemp, který bude navazovat na projekt Andělský strom a děti budou vybrány právě ze skupiny obdarovaných dětí v minulém roce a po dohodě s rodinami, se kterými již spolupracujeme.

Děti nemohou za svou situaci, ale ani ji samy nemohou změnit. Jsou zcela v rukou nás, dospělých. Pomůžeme jim, nebo je ponecháme bez zájmu?

Děti odsouzených rodičů jsou v mnohem větším ohrožení než jiné děti, že se samy zapletou do trestné činnosti a půjdou do vězení. Pomoc jim je zároveň prevencí kriminality v další generaci.

Okolí s těmito dětmi jedná často jako s budoucími vězni a zločin jejich rodiče je stigmatizuje a posouvá do společenské škatulky, odkud se jen těžko dostávají bez podané ruky. Právě proto chceme zkusit jejich situaci změnit a povzbudit tím i celou jejich rodinu. Chceme ukázat, že nový začátek je možný a že společnost se neodvrací, ale pomáhá a má soucit. Důvěra je pro osobní změnu a rodinou změnu zásadní. Pokud nám nikdo nevěří, pokud nám nikdo nedává nejmenší naději, nemáme už co ztratit a ztrácíme zábrany.

Proto již toto léto, v podhůří Lužických hor, se uskuteční nová forma pomoci dětem odsouzených rodičů. Ve spolupráci se tu pojí dva subjekty, Mezinárodní vězeňské společenství a křesťanské společenství Ta Cesta k uskutečnění dlouhodobé vize, kterou je kemp pro děti vězňů. Kemp vzniká jako česká obdoba Campu Agape, který se poprvé uskutečnil před několika lety na Havajských ostrovech ve Spojených státech. Myšlenka tohoto tábora pro děti se zrodila přímo v srdci bývalého vězně, který si v průběhu svého výkonu trestu uvědomil, jak velký dopad mají jeho životní volby na životy druhých, zvláště pak na život jeho dětí. Rozhodl se s tím něco udělat a uspořádal první tábor pro děti vězněných rodičů. My jsme se rozhodli pro to samé!

Chtěli bychom Vám tímto kemp přiblížit a zároveň Vás povzbudit ke spolupráci, i podpoře, ať už ve formě finanční, nebo jiné.


Více informací naleznete dalších v kategoriích této stránky.

Děkujeme Vám! Tyto děti si naši pozornost a podporu velmi zaslouží.

Marek a Cori Tylovi